Henrik Rydenfelt

Docent of practical philosophy and media and communication studies, Faculty of Social Sciences, University of Helsinki.

Editorial and other positions:

Positions of trust

Selected publications:

(2024) Climate Change and the Transformations of Justice: Views of Just Distribution in the Finnish Climate Debate. Ethics in Science and Environmental Politics, forthcoming. Coauthor Tina Nyfors.

(2023) Promises and Pitfalls of Environmental Pragmatism. Environmental Values, first view.

(2023) Pragmatism and Experimental Bioethics. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 33 (2), e-pub ahead of print.

(2023) Controversial Views and Moral Realism. Theoretical Medicine and Bioethics 44(2): 165–176 .

(2023) Pragmatist Ethics (review). Transactions of the Charles S. Peirce Society 59(2): 253-257.

(2023) Communication Studies. Applied Ethics in the Social Sciences. Edward Elgar, forthcoming. Coauthor Elisa Juholin.

(2023) Communication Studies. Applied Ethics in the Social Sciences. Edward Elgar, forthcoming. Coauthor Mats Bergman.

(2023) Analytic Philosophy and Pragmatism. Bloomsbury Handbook of Pragmatism. Bloomsbury Academic, forthcoming.

(2023) Data, Power and Democracy [Data, valta ja demokratia]. Memo. Helsinki: Sitra.

(2023) Navigoiva johtajuusviestintä: Paikannuksia hallitsemattomiin olosuhteisiin. Prologi 19(1): 62-81 . Coauthor Elisa Juholin.

(2023) Sisältöjen personointi: Journalistisia mahdollisuuksia ja eettisiä haasteita. Media & viestintä 46(3): 76-88. Coauthors Lauri Haapanen, Jesse Haapoja & Tuukka Lehtiniemi.

(2023) Viestinnälliset arvoketjut: Mistä koostuu viestinnän arvo organisaatiolle? Työelämän tutkimus, forthcoming. Coauthor Elisa Juholin.

(2023) Vastuullisuusviestinnän paineet ja haasteet. Media & viestintä 46(1): 113-137. Coauthor Laura Bruun.

(2022) Personalisation in Journalism: Ethical Insights and Blindspots in Finnish Legacy Media. Journalism, e-pub ahead of print. Coauthors Lauri Haapanen, Jesse Haapoja & Tuukka Lehtiniemi.

(2022) Transforming media agency? Approaches to automation in Finnish legacy media. New media & society 24(12): 2598–2613.

(2022) Pragmatism and Analytic Philosophy. Routledge Handbook of Pragmatism. Routledge, pp. 138–146.

(2022) Environmental Pragmatism and the Revision of Values. Transactions of the Charles S. Peirce Society 58(1): 52–66

(2022) Pragmatism, Judgment, and Experience. Pragmatism Today 12:2, 71–78.

(2022) Viestinnän mittaaminen ja strateginen viestintä: Tavoitteellisuutta, ketteryyttä vai hapuilua pimeässä? Hallinnon tutkimus 40:5, 304–325. Coauthor Elisa Juholin.

(2021) Dataa näkyvissä? Läpinäkyvyys algoritmien ja datan journalistisessa hyödyntämisessä. Coauthors Lauri Haapanen & Tuukka Lehtiniemi. Media & viestintä 44:2, 1–22.

(2021) Vastuullisuuspuhetta ja arjen viestintätekoja: Vastuullisuusviestinnän merkitys suomalaisyrityksissä. Yritysetiikka 6–29. Coauthor Laura Takki.

(2021) Educating for the Democratic Experiment: A Case of Climate Activism in Finland. Dewey Studies 5(2), 212–224.

(2021) From Justice to the Good? Liberal Utilitarianism, Climate Change and the Coronavirus Crisis. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 30:2, 376–383

(2021) Recent Problems of the Public, in M. Festl, ed., Pragmatism and Social Philosophy. Routledge.

(2020) Pragmatism, Education and the Problem of Pluralism, in T. Strand, ed., Rethinking Ethical-Political Education. Springer.

(2020) Valheita koronan aikaan [Lies in the time of corona]. Ajatus 77(1): 291–322.

(2020) Strateginen viestintä ja organisaation strategia – Mihin viestinnällä pyritään? [Strategic communication and organizational strategy – What are the aims of communication?]. Coauthor Elisa Juholin. Media & viestintä 43:1.

(2019) Realism without Representationalism. Synthese 98: 4, 2901–2918 (2021). https://doi.org/10.1007/s11229-019-02251-4

(2019) Pragmatism, Social Inquiry and the Method of Democracy, in K. Holma & T. Kontinen, eds., Practices of Citizenship in East Africa. Perspectives from Philosophical Pragmatism. Routledge.

(2019) Democracy and Moral Inquiry: Problems of the Methodological Argument. Transactions of the Charles S. Peirce Society 55, 3.

(2019) Pragmatist Antinomy, in H. Rydenfelt, H. J. Koskinen & M. Bergman, eds., Limits of Pragmatism and Challenges of Theodicy. Acta Philosophica Fennica 95. Helsinki: Philosophical Society of Finland.

(2019) H. Rydenfelt, H. J. Koskinen & M. Bergman, eds., Limits of Pragmatism and Challenges of Theodicy. Acta Philosophica Fennica 95. Helsinki: Philosophical Society of Finland.

(2019) Kant and Peirce on Pragmatic Maxims, in C. Skowrosnki & S. Pihlström, eds., Pragmatism, Kant and Kantianism. Nordic Studies in Pragmatism 4. Helsinki: Nordic Pragmatism Network.

(2019) Totuudenjälkeisen jäljillä [After the post-truth]. Review. Niin & näin 3/2019.

(2018) Kosonen, Miia, Laaksonen, Salla-Maaria, Rydenfelt, Henrik &
Terkamo-Moisio, Anja. Sosiaalinen media ja tutkijan etiikka [Social media and researchers’ ethics]. Media & viestintä 41(1).

(2018) Nordic Context [Pragmatism in the Nordic Countries], in: M. Festl, ed., Handbuch Pragmatismus. Stuttgart: Metzler.

(2018) “Responses”, in: Igor D. Dzhokhadze et al., eds., Pragmatism and Its History: Recent Interpretations. Moscow: Academic Project, pp. 146–149.

(2018) “Kuka on tulevaisuuden tutkija?” [Who is the researcher of the future?] Vastuullinen tiede. Tutkimusetiikka ja tiedeviestintä Suomessa. https://www.vastuullinentiede.fi

(2017) Habits, Purposes and Pragmatism, in: M. Švantner & V. Gvoždiak, eds. How to Make Our Signs Clear: C. S. Peirce and Semiotics. Leiden: Brill.

(2016) Blogimediat ja bloggaamisen etiikka [Blog media and blogger ethics]. Media & viestintä 3/2016, 209–24.

(2016) Rydenfelt, Henrik & Juholin, Elisa. Hyvä viestintä, parempi viestintäkulttuuri [Good communications, better communication culture]. Procomma Academic 2016, 12–27.

(2015) Emotional Interpretants and Ethical Inquiry. Sign System Studies 43:4, 501–13.

(2015) “Comment: Emotion and Belief”. Sign System Studies 43:4, 496–500.

(2015) “Etiikan mahdollisuudesta tieteenä” [On the Possibility of Ethics as Science]. Ajatus 71.

(2015) Pragmatism, Objectivity and Normative Science, in: U. Zackariasson, ed., Action, Belief and Inquiry: Pragmatist Perspectives on Science, Society and Religion. Nordic Studies in Pragmatism 3. Helsinki: Nordic Pragmatism Network.

(2014) Realism without Mirrors, in: M. C. Galavotti, D. Dieks, W. Gonzalez, S. Hartmann, T. Uebel and M. Weber, eds. New Directions in the Philosophy of Science. New York: Springer.

(2014) Peirce in Finland. European Journal of Pragmatism and American Philosophy 6:1.

(2014) Scientific Method and the Realist Hypothesis, in: M. Thellefsen and B. Sorensen, eds. Charles S. Peirce in His Own Words. New York: De Gruyter.

(2014) Eettinen ennakointi [Ethical Anticipation]. ProComma Academic 2014, 40–47.

(2013) Sensitive Truths and Sceptical Doubt, in: H. Rydenfelt and S. Pihlström, eds. William James on Religion. Palgrave Macmillan, pp. 128–44.

(2013) William James on Religion. Henrik Rydenfelt and Sami Pihlström (eds.). Palgrave Macmillan.

(2013) Constructivist Problems, Realist Solutions, in: J. Kegley and K. Skowronski, eds. Persuasion and Compulsion in Democracy. Lanham: Lexington Books, pp. 153–69.

(2013) “Valuation and the Will to Power”, Journal of Nietzsche Studies 44:2, 213–24.

(2012) “Nietzschen maailma tahtona valtaan” [Nietzsche’s World as Will to Power]. In: J. Kotkavirta, O. Moisio, S. Pihlström & H. Seinälä (eds.). Maailma [World], Jyväskylä: SoPhi.

(2011) Epistemic Norms and Democracy: A Response to Talisse, Metaphilosophy 42.5, 572–88.

(2011) Naturalism and Normative Science, in: J. Knowles and H. Rydenfelt, eds. Naturalism and Normative Science. Berlin and New York: Peter Lang, pp. 115–38.

(2011) Pragmatism, Science and Naturalism, Jonathan Knowles and Henrik Rydenfelt (eds.). Berlin & New York: Peter Lang.

(2010) “Filosofia normatiivisena tieteenä” [Philosophy as a Normative Science]. In: H. Rydenfelt & H. A. Kovalainen, eds. Mitä on filosofia? [What is Philosophy?]. Helsinki: Gaudeamus.

(2010) Mitä on filosofia? [What is Philosophy?] Henrik Rydenfelt and Heikki A. Kovalainen (eds.). Helsinki: Gaudeamus.

(2010) Ideas in Action. Proceedings of the Applying Peirce Conference. Nordic Studies in Pragmatism 1. Mats Bergman, Sami Paavola, Ahti-Veikko Pietarinen and Henrik Rydenfelt (eds.). Helsinki: Nordic Pragmatism Network.

(2009) “William James ja uskomisen käytännölliset seuraukset” [William James and the Practical Consequences of Belief]. In: A. Pietarinen, S. Pihlström & P. Toppinen (eds.). Usko [Belief]. Philosophical Studies from the University of Helsinki.

(2009) Pragmatism and the Aims of Inquiry, in: S. Pihlström and H. Rydenfelt, eds. Pragmatist Perspectives. Helsinki: Acta Philosophica Fennica, pp. 41–52.

(2009) Pragmatist Perspectives. Acta Philosophica Fennica 86. Sami Pihlström and Henrik Rydenfelt (eds.). Helsinki: The Philosophical Society of Finland.

(2009) The Meaning of Pragmatism: James on the Practical Consequences of Belief. Cognitio 10 (1), 81–90.

(2007) “Nietzsche ei kehottanut ääritekoihin” [Nietzsche did not encourage extremism]. Helsingin Sanomat, guest editorial, 13 November.