Maisteriseminaari 2023-2024

Henrik Rydenfelt, Helsingin yliopisto

Aikataulu

Tapaamiset tiistaisin klo 16.00-n. 18.30. Töiden palautus sähköpostilla koko ryhmälle viimeistään edeltävänä perjantaina; poikkeuksen tähän muodostavat tutkimussuunnitelmat, joiden palautus on viimeistään maanantaina aamupäivällä.

Syksyn tapaamiset

  • 5.9. Alkutapaaminen
  • 26.9. Tutkimussuunnitelmat, ryhmä I
  • 3.10. Tutkimussuunnitelmat, ryhmä II
  • 14.11. Kirjallisuuskatsaus, teoreettinen tausta ja aiempi tutkimus, ryhmä I
  • 21.11. Kirjallisuuskatsaus, teoreettinen tausta ja aiempi tutkimus, ryhmä II
  • 28.11. Kirjallisuuskatsaus, teoreettinen tausta ja aiempi tutkimus, ryhmä III

Työparityöskentely

Työparit kommentoivat toistensa töitä keskusteluissa sekä koostavat ryhmän keskusteluista kirjallisen palautteen työn tekijälle ja ohjaajalle. Ohjaaja lisää huomionsa ja lähettää kokonaisuuden työn tekijälle.

Työvaihe 1: tutkimussuunnitelma

Perehdytään omaa alustavaa kysymystä koskevaan kirjallisuuteen ja niissä käytettyihin menetelmiin sekä mahdolliseen tällä aikataululla saatavaan aineistoon. Pidetään mielessä tutkielmien arviointiohjeet ja -kriteerit.

Tämän pohjalta esitellään lyhyesti (2–5 sivua): 

  1. Tutkimuskysymykset ja (mahdolliset) hypoteesit
  2. Asemointi tutkimuskirjallisuuteen
  3. Tuleva aineisto ja menetelmät
  4. Mahdolliset odotetut johtopäätökset

Tutkimuskysymyksiä voi olla ehdolla useita. Samoin erilaisia aineiston keräämisen ja analysoinnin tapoja voi ehdottaa. Tutkimussuunnitelman käsittelyn tarkoitus on saada työ vauhdilla käyntiin ja tutkimuskysymys lähelle lopullista.

Työvaihe 2: teoreettinen tausta ja aiempi tutkimus

Esitellään tutkimuksen pohjana oleva teoreettinen tausta ja aiempi tutkimus (gradun teoriapohjaa kuvaava osio). Kirjallisuuden tarkastelun on tyypillisesti tarkoitus johtaa (alustavien) tutkimuskysymysten esittelyyn. Mikäli myös muista osioista on alustavia sisältöjä valmiina, ne on hyvä esitellä samassa yhteydessä.

Työvaihe 3: aineistot, menetelmät ja analyysi (kevät)

Esitellään tutkimuksen aineistot ja niiden keräämistapa sekä menetelmät (tutkielman aineistot ja menetelmät kuvaava osio) sekä analyysi (tulokset kuvaava osio). Mikäli muista osioista on (päivitettyjä) sisältöjä valmiina, ne on hyvä sisällyttää.

Materiaaleja

Huomioita ja työtapoja:

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vR33KEgKXArijd8svtanMiV7b958Bqolbbekzf94agLWNjaSZiJoZ2LIrs1BhKyIxUKt31ULVZ4GQyv/embed


Malleja: