Maisteriseminaari 2020–21

Henrik Rydenfelt, Helsingin yliopisto

Huom. Kaikki opetusmateriaalit sekä aikataulu päivittyvät tälle sivulle. Ryhmän käsittelyyn tulevat työt lähetetään toistaiseksi sähköpostilla ryhmälle.

Zoom: https://helsinki.zoom.us/j/66315504048?pwd=Y2paZVdDL3hLdjdhaVhIaTF2bk1CUT09

Aikataulu

 • Ennakkotiedot ohjaajalle sähköpostilla: deadline 7.9. (mieluiten aiemmin). Ohjaaja lähettää lyhyet kommentit 14.9. mennessä.
 • Alkutapaaminen Ti 8.9. klo 16.15–18.45, Soc&Kom, sali 209
 • Ryhmä 1: Tutkimussuunnitelmat. Deadline 2.10. Zoom-keskustelu 6.10. klo 16.15-
 • Ryhmä 2: Tutkimussuunnitelmat. Deadline 5.11. Zoom-keskustelu 10.11. klo 15.00-
 • Ryhmä 1: Teoreettinen tausta / kirjallisuus. Deadline 26.11. Zoom-keskustelu 1.12. klo 15.00-
 • Ryhmä 2: Teoreettinen tausta / kirjallisuus. Deadline 7.1.2021. Zoom-keskustelu 12.1. klo 16.00- (osa 1)
 • Ryhmä 2: Teoreettinen tausta / kirjallisuus. Zoom-keskustelu 19.1. klo 16.00- (osa 2)
 • Ryhmä 1: Aineisto, menetelmät ja analyysi. Deadline 18.2.2021. Zoom-keskustelu 23.2. klo 16.00-
 • Ryhmä 2a: Aineisto, menetelmät ja analyysi. Deadline 18.3. Zoom-keskustelu 23.3. klo 16.00-
 • Ryhmä 2b: Aineisto, menetelmät ja analyysi. Deadline 22.4. Zoom-keskustelu 27.4. klo 16.00- sekä 4.5. klo 16.00-

Työparityöskentely

Työparit kommentoivat toistensa töitä keskusteluissa sekä koostavat ryhmän keskusteluista kirjallisen palautteen työn tekijälle ja ohjaajalle. Ohjaaja lisää huomionsa ja lähettää kokonaisuuden työn tekijälle.

Työvaihe 1: tutkimussuunnitelma

Perehdytään omaa alustavaa kysymystä koskevaan kirjallisuuteen ja niissä käytettyihin menetelmiin sekä mahdolliseen tällä aikataululla saatavaan aineistoon. Pidetään mielessä tutkielmien arviointiohjeet ja -kriteerit.

Tämän pohjalta esitellään lyhyesti (2–5 sivua): 

 1. Tutkimuskysymykset ja (mahdolliset) hypoteesit
 2. Asemointi tutkimuskirjallisuuteen
 3. Tuleva aineisto ja menetelmät
 4. Mahdolliset odotetut johtopäätökset

Tutkimuskysymyksiä voi olla ehdolla useita. Samoin erilaisia aineiston keräämisen ja analysoinnin tapoja voi ehdottaa. Tutkimussuunnitelman käsittelyn tarkoitus on saada työ vauhdilla käyntiin ja tutkimuskysymys lähelle lopullista.

Työvaihe 2: teoreettinen tausta ja kirjallisuus +

Esitellään tutkimuksen pohjana oleva teoreettinen tausta ja kirjallisuus (gradun teoriapohjaa kuvaava osio). Kirjallisuuden tarkastelun on tyypillisesti tarkoitus johtaa (alustavien) tutkimuskysymysten esittelyyn. Mikäli myös muista osioista on alustavia sisältöjä valmiina, ne on hyvä esitellä samassa yhteydessä.

Työvaihe 3: aineistot, menetelmät ja analyysi

Esitellään tutkimuksen aineistot ja niiden keräämistapa sekä menetelmät (tutkielman aineistot ja menetelmät kuvaava osio) sekä analyysi (tulokset kuvaava osio). Mikäli muista osioista on (päivitettyjä) sisältöjä valmiina, ne on hyvä sisällyttää.

Materiaaleja

Huomioita ja työtapoja:

Malleja: